Konferencia AIDS 2014 - Stepping up the Pace!

Hodnotenie užívateľov:  / 0
StrašnýNajlepší 

V austrálskom Melbourne sa koncom júla uskutočnila 20. medzinárodná konferencia AIDS 2014, ktorá sa niesla v duchu motta „Stepping up the Pace“. Na konferencii sa celkovo zúčastnilo 13 600 delegátov z viac než 200 krajín. Odborníci, aktivisti, ľudia žijúci s HIV a ľudia z ohrozených komunít diskutovali a prezentovali najnovšie pokroky v liečbe, prevencii a vývoji infekcie HIV. Za šesť dní konferencie sa uskutočnilo takmer 300 rôznych prednášok, na ktorých prezentovali delegáti z rôznych kútov sveta.

Medzi najvýznamnejších rečníkov konferencie patrili Bill Clinton, zakladateľ Clintonovej nadácie a  42. prezident USA, výkonný riaditeľ UNAIDS Michel Sidibé, umelec a aktivista Bob Geldof a mnoho ďalších.

Celou konferenciou sa niesla pochmúrna atmosféra súvisiaca so stratou kolegov a priateľov, ktorí zahynuli cestou na konferenciu na palube letu malajzijských aerolínií MH17, ktorý havaroval na území Ukrajiny. Medzi nich patril aj Joep Lange, významný holandský výskumník a bývalý prezident International AIDS Society, ktorý sa podieľal na vývoji antiretrovirálnej terapie.

Od porazenia HIV sme stále ďaleko

Už počas úvodného ceremoniálu bolo zdôraznené,  že sme ešte ďaleko od porazenia infekcie HIV. Iba jedna tretina ľudí žijúcich s HIV, ktorí potrebujú liečbu k nej má momentálne prístup. To znamená, že pre približne 22 miliónov ľudí je liečba stále neprístupná. Iba za rok 2013 sa podarilo sprístupniť životne dôležité lieky pre 2,3 milióna ľudí. Na základe posledných čísel sa odhaduje, že v júli 2014 malo k antiretrovirálnej terapii prístup 14 miliónov ľudí.

Veľkým problémom zostáva aj to, že príliš mnoho krajín sa snaží riešiť epidémiu HIV bez toho, aby venovala dostatočnú pozornosť najohrozenejším skupinám ľudí. Zvýšená pozornosť by sa mala napríklad venovať aj znepokojujúcemu trendu prenosu HIV a koinfekcií vo väzniciach, kde je výskyt HIV až 50-krát vyšší než u bežnej populácie.

Práve Austrália je jedna z krajín s najmenším výskytom HIV na svete. A to vďaka politickému prístupu, začleneniu kľúčových komunít a budovaniu kapacít vo vede a výskume. Úplne opačným príkladom je ale ich sused, región Pacifiku, ktorý má veľké problémy s prístupom k liečbe, starostlivosti a prevencií.

Stovky prednášok pre odborníkov, ale aj bohatý program pre verejnosť

Medzi stovkami prednášok sa objavili mnohé témy, ktoré boli rozdelené do piatich hlavných okruhov:

  • základný a translačný výskum 
  • klinický výskum
  • výskum epidemiológie a prevencie
  • sociálny a politický výskum, právo, politika a ľudské práva
  • realizácia výskumu, ekonomika, systémy a synergie s inými zdravotnými a rozvojovými odvetviami

Na konferencii sa objavili prednášky na témy pokrok v liečbe HIV a vývoji vakcíny, najnovšie trendy v oblasti epidemiológie HIV, prekážky v účinnej prevencii HIV vytvorené diskrimináciou kľúčových skupín obyvateľstva, kriminalizácia prenosu HIV, úloha polície v prevencii HIV, rodová nerovnosť, nedostatočné investície do HIV, kriminalizácia mužov majúcich sex s mužmi, ľudí pracujúcich v sex-biznise, transgender ľudí a iné. Počas konferencie sa venovala pozornosť aj témam hepatitídy typu C a tuberkulózy, ktoré sú najvýznamnejšími koinfekciami u ľudí žijúcich s HIV. Ďalšou z mnohých tém bolo aj to, ako náboženská viera môže prispieť k prekonaniu sexuálneho tabu, ktoré negatívne prispieva k epidémii HIV.

Pre verejnosť bola už tradične otvorená Global Village, kde sa vo svojich stánkoch prezentovali rozličné komunity a neziskové organizácie. V rámci Global Village sa uskutočnilo 125 rôznych aktivít, prednášok, workshopov, exhibícií, tanečných a hudobných vystúpení, premietaní dokumentov, atď.

Jednou z najdojemnejších častí konferencie bol panel ľudí žijúcich s HIV, ktorí diskutovali o tom, ako boli priamo a osobne ovplyvnení nespravodlivosťou a diskrimináciou kvôli svojmu HIV statusu. Príbehy diskutujúcich sa dotýkali aj problematík ako kriminalizíácia HIV v kontexte reprodukčných práv, zamestnania a migrácie. V rámci konferencie sa uskutočnil aj sviečkový pochod na pamiatku 35 miliónov ľudí, ktorí stratili svoje životy v súvislosti s HIV a AIDS.

Globálna vojna proti drogám zlyhala

Za veľmi dôležitú je považovaná aj dekriminalizácia užívania drog. Jedno z kľúčových zasadnutí sa venovalo vplyvu protidrogových politík na ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a šíreniu HIV, tuberkulózy a hepatitíd. Počas tohto zasadnutia Richard Branson, komisár pre svetovú drogovú politiku, vyhlásil: „Globálna vojna proti drogám zlyhala, a to ako vo vzťahu k verejnému zdraviu, tak aj vo vzťahu k šíreniu HIV a hepatitídy C.“ Tvrdí, že nadišiel čas nahradiť kriminalizáciu a trestanie užívateľov drog liečbou a zdravotnou starostlivosťou. To bude mať vplyv na zmeny v ostatných oblastiach, akými sú celosvetovo chronicky zahltený trestný systém a negatívny vplyv polície na tieto komunity. Celosvetovo sa minulo už príliš veľa peňazí a príliš veľa vzácnych zdrojov na väznenie, namiesto toho, aby sa investovalo do vzdelávania a odbornej prípravy a v prípade drogových užívateľov do riadnej lekárskej starostlivosti a opätovného zaradenia týchto ľudí do normálneho života. Cieľom by malo byť riešenie potrieb ľudí užívajúcich drogy prostredníctvom správne nastavenej drogovej politiky a harm reduction.

Peňazí je málo, musia sa využívať efektívnejšie

Bývalý americký prezident Bill Clinton zdôraznil, že je potrebné hľadať ekonomicky efektívnejšie spôsoby, ako reagovať na HIV, pretože to má zásadný vplyv na záchranu ľudských životov a na zabránenie ďalšiemu šíreniu vírusu. Clinton vyhlásil, že naplnenie globálnych cieľov podpory a prevencie je možné aj so súčasným finančným rámcom, ale iba vtedy, ak sa zdroje budú využívať efektívnejšie. Za jeden z najväčších problémov považuje poskytovanie starostlivosti pacientom vo vidieckych a odľahlých oblastiach. Ďalšími výzvami sú podľa neho prenos HIV z matky na dieťa a podpora detí s HIV. Takmer 50% všetkých nových detských infekcií sa totižto vyskytuje v období dojčenia. Najdôležitejšie teda je, aby bola matkám venovaná starostlivosť až do ukončenia dojčenia.

UNAIDS chce do roku 2020 dosiahnuť cieľ nazvaný „90/90/90“. V praxi to znamená – 90% ľudí žijúcich s HIV vie o svojom statuse, 90% ľudí žijúcich s HIV má prístup k antiretrovirálnej liečbe a 90% ľudí žijúcich s HIV, ktorí sa liečia, má nezistiteľnú vírusovú záťaž.

Ďalší z významných rečníkov, Bob Geldof, ktorý sa preslávil ako bojovník proti chudobe, ostro kritizoval neochotu vlád bohatých krajín financovať programy na boj proti HIV v rozvojových krajinách. Epidémia HIV v krajinách s nízkymi príjmami je podľa jeho názoru úzko spätá s chudobou, a preto by im rozvinuté krajiny mali poskytovať pomoc.

Významné osobnosti počas záverečného ceremoniálu vyzývali vlády a organizácie, aby zvýšili tempo v pokroku poskytovania univerzálneho prístupu k liečbe, starostlivosti a prevencie a to nielen u HIV, ale aj pri iných ochoreniach. Práve teraz je nutné viac než kedykoľvek predtým navýšiť finančné prostriedky, aby bolo možné infekciu HIV poraziť. John Manwaring v mene ľudí žijúcich s HIV v Austrálii vyhlásil, že je treba skoncovať so strachom, iracionálnymi a často krutými reakciami, ktorým musí on a ďalší ľudia s HIV čeliť. Ak títo vystúpia z davu a budú zdieľať svoje príbehy,  môžu rozptýliť strach, stigmu a nenávisť.

O dva roky opäť, ale v Južnej Afrike

Každé dva roky pripravuje International AIDS Society túto mimoriadne dôležitú konferenciu a to vždy v inej časti sveta. V roku 2010 sa uskutočnila vo Viedni, v roku 2012 v americkom Washingtone, tento rok v austrálskom Melbourne a v roku 2016 sa uskutoční v Durbane, v Južnej Afrike.

Aj ty môžeš pomôcť zastaviť HIV

Organizátor konferencie vyzýva k podpisu Melbournskej deklarácie, ktorá zdôrazňuje dôležitosť nediskriminačného prístupu ako účinnej reakcie na šíriacu sa infekciu HIV. Presadzovanie diskriminácie, stigmatizácie a kriminalizácie vedie k politike a zákonom, ktoré zvyšujú zraniteľnosť voči HIV. Tieto politiky a zákony podnecujú extrémne násilie voči marginalizovaným skupinám obyvateľstva, posilňujú stigmu a znižujú účinnosť prevenčných programov v oblasti HIV. Taktiež bránia v sociálnej spravodlivosti, rovnosti, rešpektovaniu ľudských práv a prístupu k zdravotnej starostlivosti. 

Záznamy z mnohých prednášok sú k dispozícii online na kanáli YouTube: https://www.youtube.com/user/iasaidsconference

 

Fotografie z konferencie nájdete tu.

O autorovi článku
Author: Lukáš PulpánEmail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Niečo o mne
Bol som na počiatkoch vzniku webstránky www.hivaids.sk v roku 2009. Od tej doby mám na starosti komplexnú správu webových stránok, ich vzhľad a funkčnosť. Pridávam a spravujem texty a ďalší obsah.

Share
Pridať komentár
  • Žiadne komentáre